Informator o radu
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika
Pravilnik o radu
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u ustanovi
Pravila ponašanja u ustanovi
Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Poslovnik o radu Nastavničkog veća
Izmene i dopune Statuta 11.09.2020. god.
Izmene i dopune Statuta 15.08.2019. god.
Izmene i dopune Statuta 31.12.2018. god.
Dopuna Statuta - Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Statut STŠ ''Mihajlo Pupin''
Preporuku za primenu kodeksa dobrog upravljanja u aktivnoj izkluziji Opštine Kula
Kodeks dobrog upravljanja u aktivnoj inkluziji Opštine Kula
Godišnji plan rada za školsku 2022/2023. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2021/2022. godinu
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu
Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu
Godišnji plan rada škole za školsku 2020/2021. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2019/2020.
Godišnji plan rada škole za školsku 2019-2020. godinu
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/2019. godinu
Plan upisa polaznika na programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije za školsku 2019/2020. godinu
Nastavni plan i program ogleda - oblast eletrotehnika
Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstva i obrada metala
Nastavni planovi i programi za obrazovne profile u trogodišnjem obrazovanju Programi dopunske i dodatne nastave
Školski program za 2019-2023. godinu
RSS
Instagram