Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Konstruisanje je kreativan proces transformacije ideje u projekat i predstavlja polaznu osnovu za proizvodnju. Ima za cilj iznalaženje optimalnih rešenja za sve tehničke izazove.

Kompjuterskim konstruisanjem na savremen način se primenjuju teorijska znanja u cilju proračuna i konstruisanja mašinskih elemenata, sklopova i konstrukcija. Izrada 3D modela i tehničke dokumentacije ostvaruje se primenom najsavremenijih softverskih paketa usklađenih sa potrebama novih tehnologoja i numerički upravljane proizvodnje (SNC tehnologija).

Kako je postignut veoma visok nivo primene informatičkih tehnologija u proizvodnim procesima kada su u pitanju projektovanje proizvoda ili inženjerski proračuni i analize, neophodno je postojanje i razvijanje zanimanja koje će precizno i efikasno odgovoriti svim ovim zahtevima.

U toku školovanja učenik stiče značajno opšte obrazovanje, znanja iz oblasti mašinske tehnike i izučava programske pakete:

• WORD - obrada teksta
• EXCEL - tabelarna izračunavanja
• AutoCAD - tehničko crtanje
• ProENGINEER (CREO 02.) - izrada 3D modela, sklopova, tehničke dokumentacije i kompjutersko upravljanje mašinama za obradu.
• Programske jezike Visual BASIC, C++, Visual C#.

To omogućava učenicima lakoću snalaženja u radu sa računarima na gotovo svim područjima, bilo kada je potrebna primena u radu ili dalje obrazovanje na tom polju. Učenici modeliranje i konstruisanje rade u licencnim najsavremenijim programima.

Mašinska tehnika je zastupljena u svim sferama materijalne proizvodnje, usluga, energetike, prerađivačke industrije, građevinarstva, saobraćaja i dr.

Nesumnjivo i zanimanje Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u tim oblastima zaslužuje posebno mesto.

Nastavni plan i program profila mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
RSS
Instagram