Elektrotehničar informacionih tehnologija

CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA:

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija, je osposobljavanje učenika za učešće u
izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanje i proveru
sigurnosti informacionih sistema.

S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:

 primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 efikasan rad u grupnim situacijama
 preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri
 blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini
 prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju
 primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
 upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu
 razvoj svesti i potrebe za doživotim učenjem i praćenjem tehničko-tehnoloških novina u struci

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

RADNE KOMPETENCIJE:

 Postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
 Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za Internet servise
 Izrada desktop aplikacija
 Izrada statičkih i dinamičkih veb prezentacije i veb aplikacija i njihovo implementiranje
 Kreiranje, modelovanje i razvijanje baza podataka
 Održavanje i provera sigurnosti informacionih sistema

ZNANJA O:

 karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera
 funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera
 komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi
 Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima
 kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb stranica
 kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija
 objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru
 konceptu objektno-orijentisanog programiranja
 projektovanju informacionih sistema, kreiranju i korišćenju baza podataka
 strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja
 sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada
 izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 primeni osnovnih principa komunikacije i orgnizacije u preduzeću

VEŠTINE:

 samostalno sklapa računar, testira hardver i otklanja kvarove
 instalira i konfiguriše operativni sistem, dodatni softver i hardverske uređaje
 konfiguriše, povezuje i proverava funkcionalnost LAN mreže
 koristi Internet servise
 izrađuje veb stranice i veb aplikacije i objavljuje ih na veb serveru
 izrađuje aplikacije, projektuje jednostavne baze podataka i povezuje aplikacije sa bazom podataka
 instalira, testira i održava aplikacije za elektronsko poslovanje i obavlja poslovne procese i operacije u njima
 vrši zaštitu od napada na informacioni sistem

STAVOVE:

 savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene poslove
 pozitivno se odnosi prema primeni sigurnosnih i zdravstvenih mera u radu
 efikasno organizuje vreme
 ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti informacionih sistema

Nastavni plan i program profila elektrotehničar infomacionih tehnologija
RSS
Instagram