АУТОМЕХАНИЧАР (III степен)

Аутомеханичар је образовни профил који је био актуалан како у прошлости тако и данас. Ученици се оспособљавају да врше уградњу, одржавање и оправку аутоделова на возилима на моторни погон.

Задаци аутомеханичара су да обавља текуће послове одржавање и поправку возила, утврђује квар провером и прегледом целог возила, проверава функционисање поправљеног дела. Током образовања ученици се оспособљавају да врше сервис, одржавање моторних возила, одређивање и отклањање неисправности на возилима.

По завршетку школовања ученици могу потражити запослење у неком аутомеханичарском сервису, у предузећу на одржавању возила или да отворе сопствену аутомеханичарску радионицу. Постоји и могућност наставка школовања у виду једногошње специјализације (В степен), доквалификације (ИВ степен) а након тога и даљег школовања на високим школама струковних студија.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Испитна питања
ЗАВАРИВАЧ – 15 ученика

Послови заваривача подразумевају:

• Планирање, припрема и организовање заваривачких радова;
• Израда делова металних конструкција механичком обрадом;
• Спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
• Израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме;
• Заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања;
• Заваривање поступком гасног заваривања;
• Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем;
• Контрола квалитета рада при заваривању;
• Очување здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:
Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици, у зависности од потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. У другом разреду практична настава се одвија два дана недељно, а у трећем три дана недељно.

Могућности запослења након школовања су:

• У самосталним предузећима;
• У предузећима за планирање, припрему и организовање браварских и заваривачких радова;
• У предузећима за израду делова процесне опреме и металних конструкција механичком обрадом;
• У фабрикама које врше спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
• У предузећима за спајање делова разним поступцима заваривања.

Могућности даљег усавршавања су:

• Преквалификација;
• Доквалификација;
• Студирање на вишим школама.