Automehaničar, zavarivač

AUTOMEHANIČAR (III stepen)

Automehaničar je obrazovni profil koji je bio aktualan kako u prošlosti tako i danas. Učenici se osposobljavaju da vrše ugradnju, održavanje i opravku autodelova na vozilima na motorni pogon.

Zadaci automehaničara su da obavlja tekuće poslove održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravljenog dela. Tokom obrazovanja učenici se osposobljavaju da vrše servis, održavanje motornih vozila, određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima.

Po završetku školovanja učenici mogu potražiti zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu automehaničarsku radionicu. Postoji i mogućnost nastavka školovanja u vidu jednogošnje specijalizacije (V stepen), dokvalifikacije (IV stepen) a nakon toga i daljeg školovanja na visokim školama strukovnih studija.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja
ZAVARIVAČ – 15 učenika

Poslovi zavarivača podrazumevaju:

• Planiranje, priprema i organizovanje zavarivačkih radova;
• Izrada delova metalnih konstrukcija mehaničkom obradom;
• Spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima;
• Izrada i montiranje metalne konstrukcije i procesne opreme;
• Zavarivanje postupkom elektrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) i elektrootpornog zavarivanja;
• Zavarivanje postupkom gasnog zavarivanja;
• Spajanje delova mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem;
• Kontrola kvaliteta rada pri zavarivanju;
• Očuvanje zdravlja, okoline, i bezbednosti na radu pri izvođenju bravarskih i zavarivačkih radova.

Nastavni planovi za ovaj obrazovni profil predviđaju sledeće aktivnosti:
Teorijska nastava se odvija u školi, u učionicama i školskoj radionici, u zavisnosti od potreba nastavnog predmeta. Praktična nastava u prvom razredu se odvija u školskoj mašinskoj radionici. Obrazovanje na radnom mestu počinje od drugog razreda školovanja, kada đaci odlaze na praksu u kompanije. U drugom razredu praktična nastava se odvija dva dana nedeljno, a u trećem tri dana nedeljno.

Mogućnosti zaposlenja nakon školovanja su:

• U samostalnim preduzećima;
• U preduzećima za planiranje, pripremu i organizovanje bravarskih i zavarivačkih radova;
• U preduzećima za izradu delova procesne opreme i metalnih konstrukcija mehaničkom obradom;
• U fabrikama koje vrše spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima;
• U preduzećima za spajanje delova raznim postupcima zavarivanja.

Mogućnosti daljeg usavršavanja su:

• Prekvalifikacija;
• Dokvalifikacija;
• Studiranje na višim školama.
RSS
Instagram