Секција за филозофију – Далиборка Вукасовић (први уторак у месецу)