Elektrotehničar računara

CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA:

Elektrotehničar računara je profil koji obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, tj. tehničare koji se bave održavanjem
elektronike samog računara i/ili realizacijom programa na samom računaru. Živimo u vreme ekspanzije računara. Oni nalaze
primenu u svim oblastima ljudske delatnosti, pa je stoga ovo zanimanje veoma atraktivno. Mogućnosti zapošljavanja su vrlo velike jer
praktično, računari se koriste svuda u obradi najraznovrsnijih podataka : u računovodstvu, u vođenju raznih procesa u industriji, u
svim oblastima naučnih istraživanja, u medicini, u trgovini itd…

PROGRAM IZ OVOG PROFILA OBUHVATA:

Konfigurisanje hardvera računara
Testiranje, otklanjanje kvarova
Poznavanje arhitekture računarskog sistema i principa rada pojedinih komponenti
Sistemski softver
Aplikativni softver
Programiranje
Baze podataka
Računarske mreže
Mrežni operativni sistemi

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

SPOSOBNOSTI:

Programiranje na programskim jezicima C, C++ i C#
kreiranje objekata u C#
razvijanje i implementiranje Windows aplikacija
uspostavljanje konekcije sa bazom podataka (ADO.NET)
Implementacija, upravljanje i održavanje računarske mreže.
Sticanje znanja o različitim vrstama i karakteristikama računarskih sistema, bazama podataka, servera itd., potrebnih za nastavak
školovanja i dalje usavršavanje.

Po završetku školovanja učenici dobijaju zvanje elektrotehničar računara. Najčešće đaci sa ovog smera nastavljaju dalje školovanje na fakultetima, mada su teorijske moguđnosti zaposlenja neograničene.

Plan rada obrazovnog profila eltehničar računara
RSS
Instagram