Решење број 106-022-00163/2004-01 од 18.02.2005. год.
Покрајински секретаријат за образовање и културу

– заваривач
– механичар грејне и расхладне технике
– монтер телекомуникациионих мрежа
– техничар машинске енергетике
– електротехничар телекомуникација
– електротехничар електронике
– електротехничар радио и видео технике
– електротехничар за термичке и расхладне уређаје
– електротехничар моторног погона

022-05-00229/94-03 од 25.03.1994.год.
Министарство просвете

– машинбравар
– бравар
– аутомеханичар
– металостругар
– електроинсталатер
– електромеханичар за машине и опрему
– електротехничар аутоматике
– електротехничар енергетике

106-022-00065/2003-02 од 28.09.2003.год.
Покрајински секретаријат за образовање и културу

– електромонтер мрежа и постројења

106-022-00202/2004-01 од 18.11.2004.год.
Покрајински секретаријат за образовање и културу

– аутоелектричар

022-05-00229/94-03 од 10.09.1997.год.
Министарсто просвете РС

– електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (I разред)

022-05-229/94-03 од 03.09.1999.год.
Министарсто просвете РС

– електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (II и III разред)

022-05-00229/94-03 од 11.05.2001.год.
Министарство просвете и спорта

– машински техничар за компијутерско конструисање

022-05-229/94-03 од 19.02.2003.год.
Министарство просвете РС

– електротехничар рачунара

106-022-00253/2008-01 од 20.08.2008..год.
Покрајински секретаријат за образовање

– електротехничар процесног управљања