Секција за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност – Марјан   Иванов (петак)