9. maja 2019.

Održani 10. Evropski dani sunca u Kuli

U organizaciji Društva za obnovljive izvore energije STŠ “Mihajlo Pupin” iz Kule i Lokalne samouprave Kula održana je deseta i jubilarna manifestacija i stručni skup EVROPSKI DANI […]
10. juna 2018.

Izveštaj o realizaciji IX – Manifestacije i stručnog skupa „Evropski dani sunca“ u Kuli 10.05.2018. godine

U organizaciji Društva za obnovljive izvore energije STŠ “Mihajlo Pupin” iz Kule i Lokalne samouprave Kula održana je deveta manifestacija i stručni skup EVROPSKI DANI SUNCA […]
15. maja 2017.

Evropski dani sunca u Kuli

U organizaciji Društva za obnovljive izvore energije STŠ „Mihajlo Pupin“ iz Kule, Centra za energetsku efikasnost i primenjenu ekologiju – Beograd i opštine Kula, održana je […]
5. maja 2016.

Izveštaj o realizaciji VII – Manifestacije i stručnog skupa „Evropski dani sunca“ u Kuli 05.05.2016. godine

U organizaciji Društva za obnovljive izvore energijeSTŠ “Mihajlo Pupin” iz Kule, Centrazaenergetsku efikasnost i primenjenu ekologiju– Beograd, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj oštinske uprave Kula , […]
7. maja 2015.

Izveštaj o realizaciji VI – Manifestacije i stručnog skupa „Evropski dani sunca“ u Kuli 07.05.2015. godine

Upoznavanje građana opštine Kula sa prednostima i značajem obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Savremene tendencije i trendovi razvoja solarnih sistema su osnovni […]
2. marta 2015.

Počela realizacija projekta „Efikasno korišćenje toplotne i električne energije u školskim objektima i domaćinstvu“

Počela realizacija projekta društva za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ – Kula, pod radnim nazivom:„Efikasno korišćenje toplotne i električne energije u školskim objektima […]
RSS
Instagram