45 МИНУТА

ПРЕ ПОДНЕ                                                                                                                                                                                                                                                              ПОСЛЕ ПОДНЕ

Час Почетак Крај часа Почетак Крај часа
1. 7,30 8,15 13,15 14,00
2. 8,20 9,05 14,05 14,50
3. 9,20 10,05 15,05 15,50
4. 10,10 10,55 15,55 16,40
5. 11,00 11,45 16,45 17,30
6. 11,45 12,30 17,35 18,20
7. 12,30 13,15 18,25 19,10

 

35 МИНУТА

ПРЕ ПОДНЕ                                                                                                                                                                                                                                                             ПОСЛЕ ПОДНЕ

Час Почетак Крај часа Почетак Крај часа
1. 7,30 8,05 13,15 13,50
2. 8,10 8,45 13,55 14,30
3. 9,00 9,35 14,45 15,20
4. 9,40 10,15 15,25 16,00
5. 10,20 10,55 16,05 16,40
6. 11,00 11,35 16,45 17,20
7. 11,40 12,15 17,25 18,00

 

30 МИНУТА

ПРЕ ПОДНЕ                                                                                                                                                                                                                                                            ПОСЛЕ ПОДНЕ

Час Почетак Крај часа Почетак Крај часа
1. 7,30 8,00 13,15 13,45
2. 8,05 8,35 13,50 14,20
3. 8,50 9,20 14,35 15,05
4. 9,25 9,55 15,10 15,40
5. 10,00 10,30 15,45 16,15
6. 10,35 11,05 16,20 16,50
7. 11,10 11,40 16,55 17,30