Проширивање и скраћивање корена
Операције са коренима - вежбе
Операције са коренима - вежбе
Рационалисање имениоца
Степен са рационалним изложиоцем
Степен са рационалним изложиоцем - вежбе
Обавезан домаћи задатак кореновања - 023
Обавезан домаћи задатак кореновања - 034
Обавезан домаћи задатак кореновања - 045
Корановање - вежбе рад у групама - 023
Корановање - вежбе рад у групама - 034
Корановање - вежбе рад у групама - 045
Степен циљ је изложилац природан број
Појам имагинарног броја и операције
Комплесни бројеви и основне операције
Коњуговано комплексни број
Дељење комплексних бројева
Дељење комплексних бројева - вежбе
Операције са комплексним бројевима
Комплексни бројеви - обавезан домаћи задатак - 023
Комплексни бројеви - обавезан домаћи задатак - 034
Комплексни бројеви - обавезан домаћи задатак - 045
Комплаксни бројеви - вежбе рад у групама - 023
Комплаксни бројеви - вежбе рад у групама - 034
Комплаксни бројеви - вежбе рад у групама - 045
Степен циљ је изложилац цео број
Појам квадратне једначине и решавање непотпуне квадратне једначине
Потпуна квадратна једначина
Решавање потпуне квадратне једначине
Природа решења квадратних једначина
Природа решење квадратние једначине
Вијетове формуле
Примена вијетових правила
Примена вијетових формула
Растављање квадратног тринома на
чиниоце

Једначине које се своде на квадратне
Степен циљ је изложилац цео број - вежбе
Једначина које се своде на квадратне
Јединице које се своде на квадратне
Обавезан домаћи задатак степеновање - 023
Обавезан домаћи задатак степеновање - 045
Степеновање - вежбе рад у групама - 023
Степеновање - вежбе рад у групама - 045
Децимални запис броја у стандардном облику
Степеновање - вежбе
Дефиниција н-тог корена
Операције са коренима