Машински техничар за компјутерско конструисање током школовања усваја теоријска знања из природних и техничких наука; служећи се нацртним и математичким методама; уз употребу цртаћег прибора и рачунара. Развој нових технологија утиче на радне активности машинских техничара за компјутерско конструисање те је незамисливо да школовање обављају без коришћења одговарајућег софтвера. Информатички програм за CAD (енг. computer-aided design), који класичну цртаћу таблу замењује екраном рачунара, омогућава машинском техничару за компјутерско конструисање једноставну и брзу израду и модификацију стандардних и нестандарних машинских делова, као и израду техничке документације.
Машински техничари за компјутерско конструисање могу се запослити у свим предузећима индустријске производње. Добре могућности за запослење су и у услужним пројектантним делатностима.
Након завршетка свог средњег образовања имају и проходост ка свим техничким факултетима: машински, електротехнички, грађевински, архитектура, саобраћајни,…
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2
Geografija 2
Muzička umetnost 1
Likovna kultura 1
Sociologija 2
Ustav i prava građana 1
Filozofija 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 5 4 5 5
Računarstvo i informatika 2
Fizika 2 2
Hemija 2
Biologija 2

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Računari i programiranje 4 4
Mašinski materijali 2
Teh. crtanje sa nacrt. geom. 2+2
Mehanika 2 2
Otpornost materijala 2
Kompjuterska grafika 3
Osnovi el.teh. i elektronike 2
Mašinski elementi 2 2
Tehnologija obrade 3
Organizacija rada 2
Hidraulika i pneumatika 2
Termodinamika 2
Automatizacija i robotika 2+1
Konstruisanje 2+3
Ispitivanje maš. konstrukcija 2
Modeliranje maš. el. i konstr. 2 3
Praktična nastava 3