Obrazac za prijavu nasilja

  OBRAZAC ZA PRIJAVU NASILJA, DISKRIMINACIJE, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA UČENIKA ŠKOLE
  (* polja označena zvezdicom moraju biti popunjena, u suprotnom se prijava neće uzeti u razmatranje)

  a. učenikb. roditelj/staratelj učenika

  Važna napomena:
  Podaci koji se navode u prijavi su poverljivi i dostupni su samo članovima Tima zazaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i koriste se u ciljuzaštite najboljeg interesa učenika.

  RSS
  Instagram