1.Електротехничар информационих технологија

Прва година

Друга година

2.Електротехничар информационих технологија – оглед

Трећа година

3.Електротехничар рачунара

Прва година

Друга година

Траћа година

Четврта година

4.Електротехничар обновљивих извора енергије

Права година

Траћа година

5.Електротехничар енегетике

Друга година

6.Електротехничар аутматике

Четврта година