Elektrotehničar računara, IV stepen

U okviru obrazovnog profila elektrotehničar računara školuju se stručnjaci za rad na svim mestima gde se primenjuju računari.
Elektrotehničar računara osposobljava se za obavljanje sledećih poslova:

  • Rukovanje računarskim sistemima,
  • Održavanje računarskih sistema, lokalizacija i otklanjanje kvarova
  • Projektovanje softvera

Mogućnost zaposlenja je velika s obzirom na veliki razvoj računarske tehnike, uvođenja računara u industriju, povezivanja javnih preduzeća (SUP, biblioteka, univerzitet i sl.) u okviru globalnih računarskih mreža itd.
Po završetku školovanja učenici takođe stiču osnovu i mogućnost daljeg školovanja, kako na elektrotehničkom, tako i na mnogim drugim tehničkim i prirodnim fakultetima.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

 PLAN PREDMETA za učenike koji se upisuju od 2018 godine (u školskoj 2019/2020 to su I-2 i II-2)::

Opšteobrazovni predmeti
naziv predmetanedeljni fond časova
1. godina2.godina3.godina4.godina
Srpski jezik i književnost3333
Strani jazik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika3333
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Geografija2
Hemija2
Likovna kultura1
Biologija2
Sociologija sa pravima građana2
 IZBORNI PROGRAMI
Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmet (koji bira učenik)22
Lista mogućih izbornih predmeta:
1. Muzička kultura*11
2. Ekologija i zaštita životne sredine*11
3. Izabrana poglavlja matematike22
4. Istorija (odabrane teme)*22
5. Fizika22
6. Logika sa etikom*22

NAPOMENA: * Učenik bira izborni predmet samo jednom u toku školovanja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Elektrotehnika za obrazovne profile elektrotehničar računara i elektrotehničar energetike

 

Stručni predmeti
naziv predmetanedeljni fond časova
1.godina2.godina3.godina4.godina
Fizika22
Osnove elektrotehnike3+12+1
Računarska grafika i multiedija0+2
Uvod u arhitekturu računara2+0
Računarski hardver0+2
Elektronika2+12+1
Softverski alati0+20+2
Operativni sistemi0+30+3
Programiranje0+20+20+3
Mikrokontroleri i mikroračunari1+22+2
Računarske mreže2+1
Računarska logika2+1
Održavanje računarskih sistema0+3
Računari u sistemima upravljanja1+2
Tehnička dokumentacija0+2
Preduzetništvo0+2
Praktična nastava22
IZBORNI PROGRAMI
Izborni predmet (bira učenik)2+02+0
Lista izbornih predmeta
1. Elektroenergetika2
2. Poslovne komunikacije *22
3. Alati za upravljanje sadržajem na internetu2
4. Upravljanje projektima2

NAPOMENA: * Učenik bira izborni predmet samo jednom u toku školovanja

PRAVILNIK o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika za obrazovne profile elektrotehničar računara i elektrotehničar energetike

RSS
Instagram