Elektrotehničar obnovljivih izvora energije, IV stepen

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZBKUSC4E30S

Naziv obrazovnog profila: Elektrotehničar obnovljivih izvora energije

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje: 30

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju obrazovnog profila: ELEKTROTEHNIČAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE je osposobljavanje lica za pripremanje i kontrolu montaže i održavanje sistema obnovljivih izvora energije.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu u ovoj oblasti;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • objasni principe funkcionisanja svih sistema iz obnovljivih izvora energije  (solarnnih – fotonaponska konverzija i sistema za pripremu tople vode,  vetrogeneratori i , geotermalne, hidro, postrojenja za proizvodnju energije iz biomase,  hibridni sistemi ) i njihovih elemenata;
 • navodi osnovne parametre sistema obnovljivih izvora energije;
 • definiše osnovne parametre u funkcionisanju sistema OIE koje je potrebno periodično kontrolisati,
 • vrši montažu, povezivanje i održavanje električnih sistema OIE na niskonaponskom i visokonaponskom nivou koji se priključuju na distributivnu mrežu (on-grid);
 • vrši montažu, povezivanje i održavanje ostrvskih električnih sistema OIE koji nisu povezanina distributivnu mrežu (off-grid);
 • koristi  odgovarajuće softvere za izradu tehničkih crteža i tehnoloških šema sistma iz obnovljivih izvora energije;
 • navodi značaj zaštite životne sredine i razlozi za razvoj i primenu OIE i energetske efikasnosti;
 • vrši pregled i analizira pogonsko stanje različitih sistema obnovljivih izvora energije.
 • definiše odgovarajuće elemente električnih instalacija i opreme sistema OIE koji je neophodno periodično kontrolisati
 • prepoznaje jednostavnije neispravnosti na uređajima i sistemu
 • objasni postupak ažuriranja zapisnika opreme za redovno održavanje,
 • opiše proceduru kontrole radova na popravci sistema na osnovu tehničke dokumentacije
 • objasni postupke  periodične kontrole sistema sa proverom parametara sistema OIE
 • navodi moguće neispravnosti delova i sklopova sistema OIE
 • definiše jednostavnije neispravnosti na uređajima i sistemu
 • objasni način evidentiranja izvršenih radova na popravci sistema
 • navodi način praćenja učestalosti uzroka kvarova
 • objasni postupak izbora opreme za redovno održavanje
 • objasni postupak otpisa materijala i opreme
 • objasni načine praćenja i analize racionalnosti sistema
RSS
Instagram