Информације о образовном профилу

Шифра у Конкурсу: ZBKUSC4E40S

Назив образовног профила: Електротехничар информационих технологија

Подручје рада: електротехника

Трајање: 4 године

Број ученика који се уписује: 30

 

Електротехничар информационих технологија је као огледни образовни профил који је у средње школе уведен школске 2012/2013. године. Од школске 2018/19. године преведен је у редован. Овај образовни профил је развијен као одговор на потребе савременог друштва чије се функционисање, ни у ком домену не може замислити без континуиране и интензивне примене информационих и комуникационих технологија.
Основни циљ образовања ученика у образовном профилу Електротехничар информационих технологија је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у индустрији информационих технологија.

У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о:

 • карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера,
 • функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера,
 • о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми,
 • Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима,
 • креативном и функционалном планирању и изради web страница,
 • креативном и функционалном планирању и изради web апликација,
 • објављивању web сајтова и апликација на веб серверу,
 • концепту објектно-оријентисаног програмирања,
 • пројектовању информационих система,
 • креирању и коришћењу база података, структури електронских пословних система и облицима електронског пословања,
 • сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада,
 • изради и начину коришћења техничке документације
 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу.

По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:

 • инсталацију и одржавање оперативног система рачунара,
 • израду десктоп апликација,
 • креирање и развијање база података,
 • израду статичких и динамичких web презентација и web апликација и њихово имплементирање,
 • креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за интернет сервисе,
 • одржавање и проверу сигурности информационих система.

Овај образовни профил омогућава стицање знања и вештина која ученицима, након завршетка средње школе, омогућавају рад у софтверској индустрији. Такође, ученици ће имати одличну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак школовања на струковним или академским студијама.

 

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА СА НЕДЕЉНИМ ФОНДОМ ЧАСОВА

 

 

 

  Опште образовни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Физичко васпитање

2

2

2

2

4

Математика

3

3

3

3

5

Рачунарство и информатика

2*

6

Историја

2

7

Географија

2

8

Хемија

2

9

Ликовна култура

1

10

Биологија

2

11

Социологија са правима грађана

2

 

  Обавезни стручни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

13

Физика

2

2

14

Основе електротехнике

3+1*

3+1*

15

Рачунарска графика и мултимедија

2*

16

Програмирање

 2*

2+2*

 3*

 3*

17

Електроника

3+1*

18

WEB дизајн

2*

19

Базе података

2+1*

 3*

20

Рачунарски системи

2+2*

21

Рачунарске мреже и Интернет сервиси

2+2*

22

WEB програмирање

3*

3*

23

Електронско пословање

2+1*

24

Заштита информационих система

2+1*

25

Програмирање мобилних уређаја

3*

26

Техничка документација

2*

27

Предузетништво

2*

28

Практична настава

2

 

Изборни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

30

Грађанско васпитање / верска настава

1

1

1

1

31

Изборни предмет према програму образовног профила

2

2

УКУПНО

32

32

32

32

* вежбе, 

 

 

 

 

  Изборни предмет према програму ОП

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Управљање пројектима

 2

2

Пословне комуникације**

2

 2

3

Рачунари у системима управљања**

2

2

4

Програмирање 2D видео игара

2

5

Музичка култура**

1

1

6

Екологија и заштита животне средине**

1

1

7

Изабрана поглавља математике

2

2

8

Историја (одабране теме)**

2

2

9

Логика са етиком**

2

2

10

Физика

2

2

** ученик изборни предмет бира једном у току школовања

2

Овде можете погледати комплетан наставни план:

Наставни план и програм за образовни профил електротехничар информационих технологија (Службени гласник РС – Просветни гласник 1/2018.)