Elektrotehničar informacionih tehnologija, IV stepen

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZBKUSC4E40S

Naziv obrazovnog profila: Elektrotehničar informacionih tehnologija

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje: 30

 

Elektrotehničar informacionih tehnologija je kao ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Od školske 2018/19. godine preveden je u redovan. Ovaj obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.
Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,
 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,
 • o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,
 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web stranica,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web aplikacija,
 • objavljivanju web sajtova i aplikacija na veb serveru,
 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,
 • projektovanju informacionih sistema,
 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,
 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,
 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 • primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.

Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

 • instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,
 • izradu desktop aplikacija,
 • kreiranje i razvijanje baza podataka,
 • izradu statičkih i dinamičkih web prezentacija i web aplikacija i njihovo implementiranje,
 • kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,
 • održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

 

PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

6

Istorija

2

7

Geografija

2

8

Hemija

2

9

Likovna kultura

1

10

Biologija

2

11

Sociologija sa pravima građana

2

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Fizika

2

2

14

Osnove elektrotehnike

3+1*

3+1*

15

Računarska grafika i multimedija

2*

16

Programiranje

 2*

2+2*

 3*

 3*

17

Elektronika

3+1*

18

WEB dizajn

2*

19

Baze podataka

2+1*

 3*

20

Računarski sistemi

2+2*

21

Računarske mreže i Internet servisi

2+2*

22

WEB programiranje

3*

3*

23

Elektronsko poslovanje

2+1*

24

Zaštita informacionih sistema

2+1*

25

Programiranje mobilnih uređaja

3*

26

Tehnička dokumentacija

2*

27

Preduzetništvo

2*

28

Praktična nastava

2

 

Izborni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

30

Građansko vaspitanje / verska nastava

1

1

1

1

31

Izborni predmet prema programu obrazovnog profila

2

2

UKUPNO

32

32

32

32

* vežbe, 

 

 

 

 

  Izborni predmet prema programu OP

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima

 2

2

Poslovne komunikacije**

2

 2

3

Računari u sistemima upravljanja**

2

2

4

Programiranje 2D video igara

2

5

Muzička kultura**

1

1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**

1

1

7

Izabrana poglavlja matematike

2

2

8

Istorija (odabrane teme)**

2

2

9

Logika sa etikom**

2

2

10

Fizika

2

2

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja

2

Ovde možete pogledati kompletan nastavni plan:

Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik 1/2018.)

RSS
Instagram