Elektrotehničar energetike, IV stepen

U okviru obrazovnog profila elektrotehničar energetike školuju se učenici za obavljanje sledećih poslova:

  • Učešće u projektovanju trafo-stanica
  • Učešće u projektovanju električnih mreža niskog i visokog napona
  • Učešće u projektovanju električnih instalacija
  • Rad u ispitnim labaratorijama
  • Merenje i kontola zaštite uzemljenja
  • Održavanje i remont električne opreme, mreža i postrojenja

Elektrotehničar energetike se može zaposliti u svim granama industrije, elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke i elektroservisima.
Po završetku školovanja učenici takođe stiču osnovu i mogućnost daljeg školovanja, kako na elektrotehničkom, tako i na mnogim drugim tehničkim i prirodnim fakultetima.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

PLAN PREDMETA za učenike koji se upisuju od 2018.godine:

1.godina2.godina3.godina4.godina
Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika333
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Geografija2
Hemija2
Likovna kultura1
Biologija2
Filozofija
Sociologija sa pravima građana2
IZBORNI PROGRAM
Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmet22
Lista izbornih predmeta:
1. Muzička kultura *11
2. Ekologija i zaštita životne sredine *11
3. Izabrana poglavlja matematike22
4. Istorija (odabrane teme) *22
5. Fizika22
6. Logika sa etikom *22
Opšteobrazovni predmeti

NAPOMENA: * Učenik bira izborni predmet jednom u toku školovanja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Elektrotehnika za obrazovne profile elektrotehničar računara i elektrotehničar energetike

 

1. godina2. godina3. godina4. godina
Fizika2
Osnove elektrotehnike3+13
Osnove mašinstva2
Uvod u elektroenergetiku2
Softverski alati u elektroenergetici0+2
Električčna merenja2+1
Elektronika2+1
Električne instalacije i osvetljenje20+2
Merenja u elektroenergetici0+2
Energetska elektronika2+1
Električne mašine2+12+1
Elektroenergetski vodovi22+1
Elektroenergetska postrojenja22+1
Preduzetništvo0+2
Tehnička dokumentacija0+2
 Osnove sistema upravljanja2+1
Praktična nastava4433
IZBORNI PROGRAMI
Izborni predmet2+02+0
Lista izbornih predmeta:
1. Tržište električne energije2
2. Kablovska tehnika2
3. Termički i rashladni uređaji2
4. Upravljanje elektromotornim pogonom2
5. Napredne elektroenergetske mreže2
6. Obnovljivi izvori energije2
Stručni predmeti

PRAVILNIK o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika za obrazovne profile elektrotehničar računara i elektrotehničar energetike

RSS
Instagram